Ο FireFox 15 ξέρει ότι στα κεφαλαία δεν βάζουμε τόνους

Ο Firefox 15 υπήρξε από πολλές απόψεις μια σημαντική αναβάθμιση, με αρκετά νέα χαρακτηριστικά. Ένα από αυτά έχει και ελληνικό ενδιαφέρον, αφού τον καθιστά τον πρώτο browser που τηρεί τους κανόνες του ελληνικού τονισμού όταν εκτελεί τις εντολές text-transform:uppercase και font-variant:small-caps της γλώσσας CSS. Όπως παρατηρεί το

Διαβάστε περισσότερα