Λογότυπο

paidikoergastiri.gr – Δυναμική Ιστοσελίδα, προοριζόμενη για βοήθημα εκπαιδευτικού πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Κατασκευή δυναμικής ιστοσελίδας, ώστε να μπορεί ο εκπαιδευτικός να συγκεντρώνει όλο το υλικό του μαθήματος και των βοηθημάτων σε ένα σημείο, προσιτό και από τους γονείς.

Πλήρης διαχείριση όλου του περιεχομένου της ιστοσελίδας, με ειδικά διαμορφωμένο πίνακα διαχείρισης, ώστε η καταχώρηση όλων των ενοτήτων να γίνεται εύκολα και γρήγορα.

Διαχείριση άρθρων
 
Διαχείριση προγράμματος τάξης
 
Διαχείριση βοηθημάτων
 
Διαχείριση εργασιών για το σπίτι
 
Διαχείριση δραστηριοτήτων
 
Responsive Design

Παιδικό Εργαστήρι
Παιδικό Εργαστήρι