ΕΝ ΓΝΩΣΕΙ

Κατασκευή δυναμικής ιστοσελίδας για την παρουσίαση των υπηρεσιών φροντιστηρίου Β’/θμιας εκπαίδευσης.

www.en-gnosei.gr

  • CORPORATE
  • RESPONSIVE DEISGN
  • USER EXPERIENCE
  • ΕΥΧΡΗΣΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
  • ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ
Εν Γνώσει - TMY Websites

Η νέα ιστοσελίδα για το φροντιστήριο ΕΝ ΓΝΩΣΕΙ είναι πλεόν ενεργή με καθαρό και responsive design. Η σχεδίαση έγινε με γνώμονα τη φιλικότητα στον χρήστη και με εύχρηστη κατηγοριοποίηση του περιεχομένου. Η ιστοσελίδα παρέχει όλο το υλικό και τις ενημερώσεις που είναι χρήσιμα για τους μαθητές του φροντιστηρίου.

Έγινε ολοκληρωτική ανακατασκευή της ιστοσελίδας, με βάσεις για να στηθεί και ένα portal για τους μαθητές από το οποίο θα αντλούν το υλικό διδασκαλίας, θα έχουν άμεση ενημέρωση της προόδου και άλλων χρήσιμων πληροφοριών.

Εν Γνώσει - TMY Websites