Προώθηση Ιστοσελίδας

Οι τεχνικές Βελτιστοποίησης της ιστοσελίδας για τις Μηχανές Αναζήτησης (SEO – Search Engine Optimization), είναι όλες οι διαδικασίες επέμβασης που χρειάζεται να γίνουν στη δομή και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, ώστε το περιεχόμενό της να είναι πιο φιλικό στις μηχανές αναζήτησης, με στόχο την υψηλή κατάταξη της στα αποτελέσματα αναζήτησης.Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία που πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην ιστοσελίδα ώστε να βοηθά στην καλύτερη κατάταξη της στις μηχανές αναζήτησης είναι η συνάφεια (relevancy) μεταξύ του τίτλου, της περιγραφής, των λέξεων κλειδιών και του περιεχομένου της κάθε σελίδας.
SEO
Βασικό ρόλο, παίζει ο τίτλος κάθε σελίδας. Θα πρέπει να περιλαμβάνει όσο το δυνατό περισσότερες από τις λέξεις-κλειδιά που έχουν καθοριστεί, αλλά ο τίτλος καλό είναι να παραμένει μικρότερος από δώδεκα λέξεις. Οι μηχανές αναζήτησης δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στις ετικέτες h1 και h2. Η χρήση των λέξεων-κλειδιών είναι ζωτικής σημασίας για την επισήμανση ενός ιστοτόπου από τις μηχανές αναζήτησης. Αν στον ιστοτόπο περιλαμβάνονται περισσότερες από μια σελίδες, οι λέξεις-κλειδιά πρέπει να εμφανίζονται σε όλες. Βασικός παράγοντας, επίσης, είναι οι λέξεις-κλειδιά να συμπεριλαμβάνονται όσο το δυνατό περισσότερες φορές στον κορμό του κυρίως κειμένου της σελίδας (body text). Αυτό συμβαίνει επειδή οι περισσότερες μηχανές αναζήτησης τις «ψάχνουν» και στο κυρίως κείμενο. Αν δε συναντήσουν μια λέξη-κλειδί στο κυρίως κείμενο, απλά την αγνοούν.

Πρόκειται για μια διαδικασία χρονοβόρα και περίπλοκη, η οποία αν γίνει σωστά έχει θεαματικά αποτελέσματα. Μαζί με την αύξηση της επισκεψιμότητας σας δίνεται και η ευχέρεια ανάπτυξης και επέκτασης στη διεθνή αγορά.

 

Πρέπει να αναγνωρίσουμε πως υπάρχουν πολλοί περισσότεροι παράγοντες που ενδέχεται να συμβάλλουν αρνητικά ή θετικά. Από τους σημαντικότερους είναι η ταχύτητα φόρτωσης της σελίδας. Αν μια σελίδα χρειάζεται περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα για να φορτώσει τότε υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες να δυσαρεστηθεί ο επισκέπτης και να την κλείσει.Οι μηχανές αναζήτησης δεν εκτιμούν καθόλου τις «αργές σελίδες»