Ο Firefox 15 υπήρξε από πολλές απόψεις μια σημαντική αναβάθμιση, με αρκετά νέα χαρακτηριστικά. Ένα από αυτά έχει και ελληνικό ενδιαφέρον, αφού τον καθιστά τον πρώτο browser που τηρεί τους κανόνες του ελληνικού τονισμού όταν εκτελεί τις εντολές text-transform:uppercase και font-variant:small-caps της γλώσσας CSS.

Όπως παρατηρεί το op111.net, ο browser της Mozilla μπορεί πλέον να μετασχηματίζει σωστά το ελληνικό κείμενο από πεζά και μεικτά γράμματα σε μεγαλογράμματη γραφή, αφαιρώντας τους τόνους από τα κεφαλαία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μετατροπή ακολουθεί τους κανόνες της ελληνικής γραμματικής ακόμα και στις περιπτώσεις όπου τα σημεία στίξης θα πρέπει να εμφανίζονται ακόμη και στα κεφαλαία – όπως για παράδειγμα στην περίπτωση διαλυτικών με τόνο (π.χ. η λέξη «φαΐ», όπου διατηρεί τα διαλυτικά αλλά όχι τον τόνο, δηλ. «ΦΑΪ»).

Πηγή: freeweird.com